Miera vytriedenia odpadov v obci Kátlovce za rok 2022

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia
komunálneho odpadu v obci Kátlovce za kalendárny rok 2022

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu i úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Kátlovce za kalendárny  rok 2022 je  40,14 %.

  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 (152,0 KB, 45 stiahnutí)

Aktualizácia príspevku 29.04.2023 upravil Michal Čapkovič

image_print