Oznámenie o uložení listovej zásielky – Dagmar Jankura

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občanka: Dagmar Jankura

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : OA 508079265SK, Sociálna poisťovňa

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 27.02.2023

Zvesené:   17.03.2023

image_print