Oznámenie o uložení listovej zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občanka: Elena Heráková

Bytom Kátlovce

Písomnosť : EX 769/2009-59 Výzva povinnému k poskytnutiu súčinnosti

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 17.02.2023

Zvesené:   04.03.2023

image_print