Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Jarabík

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Ivan Jarabík

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Okr. prokuratúra, č. OA508059425SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 07.02.2023

Zvesené:   25.02.2023

image_print