Oznámenie o uložení listovej zásielky – Dagmar Jankura

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Dagmar Jankura

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Soc. poisť., č. OA464429629SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice, 

 

Vyvesené: 16.12.2022

Zvesené:   03.01.2023

image_print