Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Jarabik

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Ivan Jarabik

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Okr. riaditeľstvo TT, č. OA420681958SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 15.12.2022

Zvesené:   18.12.2022

image_print