Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jaroslav Orihel

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jaroslav Orihel

Bytom Kátlovce

Písomnosť : JUDr. Rudolf Varga, č. OA237918763SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 10.08.2022

Zvesené:   28.08.2022

image_print