Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jaroslav Orihel

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jaroslav Orihel

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Okr. riaditeľstvo PZ TT, č. OA403103455SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 02.08.2022

Zvesené:   20.08.2022

image_print