Verejná vyhláška, Prerokovanie DOPLNKU č. 1 ZaD 3/2021 Uzemného plánu obce Kátlovce