Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov 04/2024 Územného plánu obce Kátlovce