Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024  „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – oznámenie o začatí správneho konania.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129

image_print