Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa (1,1 MB, 122 stiahnutí)

Aktualizácia príspevku 12.06.2024 upravil Michal Čapkovič

image_print