Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024 „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – prerušenie správneho konania rozhodnutím UJD SR č. 301/2024

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/048d5387-1446-4ad9-be43-5bd5795e6fa7

image_print