Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2936-2024)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2936-2024) v rámci žiadosti o zmenu lehoty povolenia užívania dočasnej stavby – „Dráha pre portálový žeriav nosnosti 15 t“ – oznámenie o začatí správneho konania na zmenu rozhodnutia.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2936-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/c40cfca5-3182-4504-bffa-4c8ae81e6cfe

image_print