Verejná vyhláška, Stavebné povolenie “IBV Kátlovce, lokalita 2.2 – 5 RD, SO 06 Distribučný rozvod NN