Oznámenie o uložení listovej zásielky – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : OA534592500SK, Dôvera

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 21.04.2023

Zvesené:   01.05.2023

image_print