Oznámenie o uložení zásielky – Elena Heráková

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Elena Heráková

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : RF926221936SK, Union

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 23.05.2023

Zvesené:   10.06.2023

Aktualizácia príspevku 31.05.2023 upravil Michal Čapkovič

image_print