Verejná vyhláška vo veci aktualizácie „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových

RAO“ zverejnenie návrhu R:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/46108a8d-76ce-431e-8600-d95ae92c6b22

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1598-2023/

image_print