Oznámenie o uložení listovej zásielky – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : 1005986669, DôVERA, zdravotná poisťovňa

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 31.05.2023

Zvesené:   15.06.2023

image_print