Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – zverejnenie návrhu rozhodnutia.

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e67f73b1-f847-40a2-844d-14db6f321268

image_print