Verejná vyhláška-Územné rozhodnutie “IBV Kátlovce, lokalita 2.2. – 5RD, prekládka VN vedenia