Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 1047-2024 (3345-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 1047-2024  (3345-2023).

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1047-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6c757111-59a8-4c12-ba57-d4b1cb9e3207

image_print