Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 948-2024 (2739-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 948-2024 (2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na  predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – vydanie rozhodnutia UJD SR č. 12/2024 v správnom konaní UJD SR 948–2024 (2739-2023)

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-948-2024/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/345ea372-1967-4867-8e01-49a0af40f224

image_print