Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023)

Verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – zverejnenie návrhu rozhodnutia a výzvy podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku v správnom konaní UJD SR 2739-2023.

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/3cf9543c-55cd-4c06-86d5-f51b6491bea4

image_print