Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 3325-2023

Verejná  vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE V1  v  rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti betónu  z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – vydanie rozhodnutia UJD SR č. 399/2023.

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e5090028-0952-4592-891e-e7d7faf67b38

image_print