Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – oznámenie o začatí správneho konania na odstránenie časti stavby.

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/031230f8-93e6-4e28-90d8-9bf788d357b4

Aktualizácia príspevku 24.09.2023 upravil Michal Čapkovič

image_print