Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7323d24d-bc18-488e-963b-13121ed32e7b

image_print