Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023) – žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – oznámenie o predĺžení správneho konania o 3 mesiace.

  Oznámenie o predĺžení správneho konania UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023) - vydanie povolenia na umiestnenie JZ v lokalite Jaslovské Bohunice (422,5 KB, 233 stiahnutí)

Všetky informácie k verejnej vyhláške nájdete tu – https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-813-2024/

image_print