Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023)

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – Rozhodnutie č. 68/2024 v správnom konaní ÚJD SR 1047-2024 (3345-2023).

image_print