Výsledky hlasovania v referende dňa 21.01.2023 v obci Kátlovce

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov      943

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                 348

Počet odovzdaných obálok                                                   347

Počet odovzdaných návratných obálok z cudziny                0

Počet platných hlasovacích lístkov                                     345

 

Počet platných hlasovacích lístkov „ÁNO“                       340

Počet platných hlasovacích lístkov „NIE“                             5

image_print