Verejná vyhláška IBV Kátlovce, lokalita 2.2 – 5 RD, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 10 Sadové úpravy