Všetky dokumenty


Počet súborov na stránke 520, s celkovou veľkosťou 472,0 MB.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 01.03.2023
(372,3 KB - 22.02.2023 - 81x)
Verejná vyhláška IBV Kátlovce, lokalita 2.2 - 5 RD, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 10 Sadové úpravy
(1,5 MB - 20.01.2023 - 103x)
Verejná vyhláška IBV Kátlovce, lokalita 2.2 - 5 RD, SO 05 Prekládka VN vedenia
(209,6 KB - 13.01.2023 - 93x)
Verejná vyhláška IBV Kátlovce, lokalita 2.2 - 5 RD, SO 08 Verejné osvetlenie
(209,0 KB - 13.01.2023 - 59x)
Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí vodoprávneho konania „SO 02 Vodovod, SO 03 Splašková kanalizácia a SO 04 Dažďová kanalizácia“
(111,3 KB - 22.12.2022 - 52x)
Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2022
(389,8 KB - 22.12.2022 - 203x)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
(3,0 MB - 20.12.2022 - 0x)