Všetky dokumenty


Počet súborov na stránke 520, s celkovou veľkosťou 472,0 MB.

Cenník poplatkov obce Kátlovce platný od 1.1.2023
(133,6 KB - 16.12.2022 - 143x)
Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025
(243,9 KB - 16.12.2022 - 87x)
Rozpočet obce Kátlovce na roky 2023 - 2025
(21,0 KB - 16.12.2022 - 128x)
Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(1,1 MB - 09.12.2022 - 57x)
Výročná správa obce Kátlovce za rok 2021
(3,2 MB - 09.12.2022 - 0x)